FN's verdensmål

FN's verdensmål

I Redder Af Verden arbejder vi ud fra FN’s verdensmål.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Mål 3: Sundheds og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Mål 17: Partnerskaber for handlinger

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene