Nyheder

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

6. februar 2020 kl. 10.30

3F Fredericia
Venusvej 32
DK-7000 Fredericia

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 23/1 2020 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Jarl Udsen
Formand