Nyheder

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

20. december 2023 kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes online.

Deltagelse sker via Microsoft Teams.

Dagsorden

  1. Godkendelse af forkortet varsel på generalforsamling
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af bilagskontrollanter
  9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 20/12 2023 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Jarl Udsen
Formand