Nyheder

Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

21. maj 2024 kl. 12.00

Generalforsamlingen afholdes på:

Langvangen 1
DK-8930 Randers NØ

Desuden er der mulighed for at deltage online. Link udsendes umiddelbart inden generalforsamlingen via e-mail.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 6/5 2024 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Kivan Olesen
Formand