Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Det er bestyrelsen, som konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Kivan Olesen

Formand

Arbejder til daglig som paramediciner hos Falck Danmark A/S.

Julie Bræmer

Næstformand

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S.

Mette Camilla Lohmann

Kasserer

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Præhospitalet Region Midt.

Dennis Kron Pedersen

Sekretær

Arbejder til daglig som paramediciner hos Præhospitalet Region Midt.

Jarl Udsen

Bestyrelsesmedlem

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos PreMed A/S.

Thomas Holm

Suppleant

Arbejder til daglig som paramediciner hos Præhospitalet Region Midt.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder regelmæssige møder. Du kan finde referater fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i vores arkiv.