Ambulanceprojekt i Tanzania

Uddannelse i basal præhospital indsats

Projektet i Tanzania er opstået på baggrund af en forespørgsel fra NGO’en Arushas Venner (www.arushasvenner.dk) og formand Merete Trolle bl.a. fra samtale ved Mellemfolkelig Samvirkes årsmøde i Genbrug til Syd 2011.

Formål

At hjælpe Ambulancemandskabet i Arusha, Tanzania med at udvikle viden og færdigheder i ambulancetjenesten ved at deltage i ambulanceseminar. planlagt af NGO’en Arushas Venner Danmark, NGO Save the Children, Tanzania og Redder Af Verden (RAV). Dette gennemføres i samarbejde med NGO’en Arushas Venner, Danmark og NGO’en Save The Children fra Tanzania, som har den lokale forankring og dermed viden om de lokale forhold. Projektet er en naturlig fortsættelse af et længerevarende arbejde fra NGO’en Arushas Venner, der i perioden 1999-2003 sendte 5 danske ambulancer fra Falck til byen i samarbejde med Falck Silkeborg.

Mål

At gennemføre undervisning og uddannelse i basal ambulancetjeneste. Udsendelsesholdene skal bestå af 2-4 ambulancereddere fra RAV. (instruktører eller lignende) Samt at gøre områdets ambulancetjeneste bæredygtigt ved at iværksætte årlige øvelser eventuelt superviseret af yderligere undervisningshold fra RAV. Målet på sigt er at uddanne lokale ambulanceinstruktører/supervisorer således at en egentlig uddannelse og repetition kan finde sted lokalt i region eller kommune.

Landet Tanzania

Tanzania er et land i Afrika. Det grænser op til Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DDR Congo, Zambia, Malawi og Mozambique. Fra 1880’erne til 1919 indgik fastlandsdelen i den tyske koloni Tysk Østafrika og efter det tyske nederlag i 1. verdenskrig blev området overdraget til Storbritannien, hvor det forblev til uafhængigheden i 1961. Tanganyika og Zanzibar blev i 1964 forenet til det nuværende Tanzania. Hovedstaden blev i 1996 flyttet fra Dar es-Salaam til Dodoma, men mange regeringskontorer findes stadigt i Da es-Salaam. Arusha er en by i det nordlige Tanzania, med et indbyggertal (2002) på ca. 270.000. Byen er et stort turistcentrum, med Arusha nationalpark tæt på byens nordlige del. Mount Kilimanjaro og Mount Meru ligger også tæt på byen ligesom byen er et springbræt til bl.a. Serengetti sletten, som mange turister besøger. I 1995 blev Arusha hjemsted for det internationale Tribunal for Rwanda og i 2006 blev byen også hjemsted for den Afrikanske menneskerettighedsdomstol. Byen er således et trafikcenter for mange internationale aktiviteter og dermed er der gode chancer for yderligere udvikling indenfor ambulance og brandtjenesten.

Forberedelse

Forberedelserne går efter anmodningen ud på at RAV forbereder et koncentreret uddannelsesforløb over 14 dage. NGO Save the Children og Arushas Venner er i gang med at undersøge, hvor mange deltagere der bliver, evt. også ved også at spørge de omkringliggende byer. Derefter vil Arushas Venner og Redder Af Verden via DMR o.a. søge om 2 ekspertrejser til instruktører fra RAV. Derefter skal planlægges og ansøges om følgende:
 • Der er udpeget en holdleder/koordinator fra RAV. Som er Holger Andersen
 • Indsamling af supplerende udstyr til ambulancerne og måske uniformer
 • Udarbejdelse/kontrol af uddannelsesplan og plan for repetition
 • Udvælgelse af øvrigt personale
 • Forberedelse og briefing af personale
 • Kontrol af vaccinationer. Malaria, gul feber, hiv, hepatitis A, ligesom tetanus og difteri vaccinationen checkes af. Evt. Dukoral mod diarré
 • Ansøge om økonomi til diverse udgifter, kost og logi, tøj m.m.
 • Overnatnings- og undervisningslokalitet€”er, måske indledningsvist på ambulancestationen/sygehuset. Merete er på sagen
 • Briefing og status inden afgang via forum på nettet
 • Ambassadens hjælp ved nødprocedure

Gennemførelse

Projektet iværksættes efter NGO’erne Save the Children og Arushas Venners anvisninger. Der skal inden opstart være en anmodning fra den lokale samarbejdspartner om ønsket om uddannelse og selve seminaret.

Vedligeholdelse

Uddannelsesmæssig vedligeholdelse af faglige færdigheder ved evt. præfabrikerede øvelser ca. 10 gange om året, evt. også ved hjælp af supplerende udsendelseshold fra RAV.

Budget

Foreløbigt budget for seminar i Tanzania 2 personer.
2 x Lokal transport i Arusha, Tanzania. kr. 1.600,-
Overnatning 13 á 874,- kr. Dobbeltværelse Arusha kr. 11.362,-
2 x Flybillet, Billund -” Arusha t/r kr. 18.878,-
Visa og lokale skatter x 2 personer kr. 1.000,-
Kommunikation, telefon og internet kr. 500,-
2 x Vaccination, og malariaprofylakse kr. 3.400,-
I alt kr. 36.840,-

Evaluering

Når projektet er iværksat kan de involverede instruktører følge projektet på hjemmesiden, hvor de kan beskrive ”den røde tråd€ og at alle således har ansvar for at følge med og udvikle projektet. Holdleder/koordinatoren er ansvarlig for projektet overfor samarbejdspartnerne, donorerne og RAV. Dermed også ansvaret for at beskrive projektet i en afsluttende rapport og oplysning i diverse medier. Rapporten skal være offentligt tilgængelig her på hjemmesiden. Indholdet i RAVs evalueringsforum skal som minimum indeholde:
 • Egensikring, farlige forhold og adfærd på lokaliteten. Code of conduct
 • Behov og mangler
 • Uddannelsesmæssig status, uddannelseshjælpemidler og nyt
 • Vedligeholdsmæssig status
 • Kontakter og forhold ved nødsituationer

Dokumenter

Læs eller download dokumenter relateret til projektet.