Præhospital uddannelse i Ukraine

Præhospital uddannelse

I Ukraine arbejdede vi på at etablere en egentlig uddannelse indenfor det præhospitale område.

Situationen nu er at der findes rimeligt udstyrede ambulancer. Bemandingen består af chauffør, sygeplejerske, “feldsher” og en akutlæge.

Målet er at indføre et paramedicinsk niveau, samt et EMR-niveau, som kan assistere paramedicineren, som det kendes fra den danske model.

Der arbejdes sammen med NGO’en Patriot Defence.