Generalforsamling 2018

2019-03-26T15:34:57+02:00

Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden. 1. marts 2018 kl. 10.30 3F Østfyn Vestergade 32 DK-5800 Nyborg Dagsorden Valg af dirigent og referent Valg af 2 personer til stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5. Udvalgene rundt Projektudvalg Fundraisingudvalg PR-udvalg Indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg af bilagskontrollanter Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15/2 2018 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden. På bestyrelsens vegne. Carsten Kastbjerg Madsen Formand [...]