Bestyrelse

Hjem » Bestyrelse

Stil op til bestyrelsen i Redder Af Verden

2019-03-26T15:36:09+02:00

Stil op til bestyrelsen i Redder Af Verden Der afholdes generalforsamling i Redder Af Verden d. 19/3 2019 i Randers og vi mangler en kandidat til bestyrelsen - har du lyst? At være en del af bestyrelsen i en organisation som Redder Af Verden betyder at du kan være med til at gøre den helt store forskel for befolkningen i udviklingslande. Vi mødes 4-5 gange årligt. Møderne er en kombination af beslutninger og udvikling af organisationen. Hvis du har lyst, så kontakt Jarl på telefon: +45 26 17 33 87‬ eller Dennis på +45 20 78 38 00.

Stil op til bestyrelsen i Redder Af Verden2019-03-26T15:36:09+02:00

Generalforsamling 2019

2019-03-26T15:26:52+02:00

Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden. 19. marts 2019 kl. 13.00 Falcks Uddannelsescenter Langvangen Langvangen 1 DK-8930 Randers NØ Dagsorden Valg af dirigent og referent Valg af 2 personer til stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5. Indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg af bilagskontrollanter Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 5/3 2019 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden. På bestyrelsens vegne. Jarl Udsen Formand

Generalforsamling 20192019-03-26T15:26:52+02:00

Ny hjemmeside

2018-04-13T18:50:31+02:00

Ny hjemmeside Vi har netop lanceret en ny og forbedret udgave af www.redderafverden.dk. Arbejdet har stået på de sidste 4-5 måneder og er kulminationen på et ønske om at gøre hjemmesiden nemmere at redigere, optimere den til fremtidige krav på den tekniske side. Alle medlemmer kan stadig logge ind, som på den gamle hjemmeside og læse referater og vedligeholde stamdata m.v. Har du problemer med at logge ind, kan du få nulstillet din adgangskode her. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

Ny hjemmeside2018-04-13T18:50:31+02:00

Konstituering af bestyrelse

2019-03-26T15:32:41+02:00

Konstituering Den nye bestyrelse har konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 23/3. Jarl Udsen bliver formand, Jette Møller bibeholder næstformandsposten sammen med Dennis Kron Pedersen, der fortsætter som sekretær. Lise Henneberg Kjeldsen bliver ny kasserer og Ejnar Korsgaard Nielsen bliver menigt bestyrelsesmedlem. Thomas Holm fortsætter som suppleant. Bestyrelsen har endvidere besluttet at nedlægge udvalgene, som nu bliver erstattet af seminarer, som afholdes min. 2 gange årligt for projekter, men de øvrige områder bliver efter behov. Samtidig med bestyrelsesmødet blev den nye bestyrelse foreviget af www.fotoskifter.dk, hvilket vi er dybt taknemmelige for.

Konstituering af bestyrelse2019-03-26T15:32:41+02:00

Ny bestyrelse valgt

2019-03-26T15:33:57+02:00

Den netop afholdte generalforsamling er netop afholdt hos 3F Østfyn i Nyborg, På generalforsamlingen blev Dennis Kron Pedersen genvalgt. Der var nyvalgt til Jarl Udsen, Ejnar Korsgaard Nielsen og Lise H. Kjeldsen. Jette Møller var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Den nye bestyrelse forventer at konstituere sig ultimo marts. Samtidig vil bestyrelsen takke Carsten Kastbjerg Madsen og Henrik Villsen Andersen for deres uvurderlige hjælp. Har du spørgsmål, bedes du kontakte næstformand Jette Møller på jm@redderafverden.dk.

Ny bestyrelse valgt2019-03-26T15:33:57+02:00

Generalforsamling 2018

2019-03-26T15:34:57+02:00

Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden. 1. marts 2018 kl. 10.30 3F Østfyn Vestergade 32 DK-5800 Nyborg Dagsorden Valg af dirigent og referent Valg af 2 personer til stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5. Udvalgene rundt Projektudvalg Fundraisingudvalg PR-udvalg Indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg af bilagskontrollanter Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15/2 2018 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden. På bestyrelsens vegne. Carsten Kastbjerg Madsen Formand [...]

Generalforsamling 20182019-03-26T15:34:57+02:00