Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

1. marts 2018 kl. 10.30

3F Østfyn
Vestergade 32
DK-5800 Nyborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
 5. Udvalgene rundt
  1. Projektudvalg
  2. Fundraisingudvalg
  3. PR-udvalg
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af bilagskontrollanter
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15/2 2018 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Carsten Kastbjerg Madsen
Formand

Seneste indlæg

Seneste kommentarer

  Arkiver

  Kategorier

  Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

  Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.