Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

1. marts 2018 kl. 10.30

3F Østfyn
Vestergade 32
DK-5800 Nyborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
 5. Udvalgene rundt
  1. Projektudvalg
  2. Fundraisingudvalg
  3. PR-udvalg
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af bilagskontrollanter
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15/2 2018 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Carsten Kastbjerg Madsen
Formand

Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.