Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

19. marts 2019 kl. 13.00

Falcks Uddannelsescenter Langvangen
Langvangen 1
DK-8930 Randers NØ

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 5/3 2019 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Jarl Udsen
Formand

Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.