Konstituering

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 23/3.

Jarl Udsen bliver formand, Jette Møller bibeholder næstformandsposten sammen med Dennis Kron Pedersen, der fortsætter som sekretær. Lise Henneberg Kjeldsen bliver ny kasserer og Ejnar Korsgaard Nielsen bliver menigt bestyrelsesmedlem. Thomas Holm fortsætter som suppleant.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at nedlægge udvalgene, som nu bliver erstattet af seminarer, som afholdes min. 2 gange årligt for projekter, men de øvrige områder bliver efter behov.

Samtidig med bestyrelsesmødet blev den nye bestyrelse foreviget af www.fotoskifter.dk, hvilket vi er dybt taknemmelige for.

Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.