Bestyrelse

Hjem » Kontakt » Bestyrelse
Bestyrelse2018-03-25T13:50:33+00:00
Bestyrelse

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Det er bestyrelsen, som konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand, kasserer og sekretær.

JARL UDSEN

BESTYRELSESFORMAND

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Thisted.

JETTE MØLLER

NÆSTFORMAND

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Frederikshavn.

LISE H. KJELDSEN

KASSERER

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Viborg.

DENNIS KRON PEDERSEN

SEKRETÆR

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Hobro.

EJNAR KORSGAARD NIELSEN

BESTYRELSESMEDLEM

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Struer og er samtidig fællestillidsrepræsentant i region midt.

THOMAS HOLM

SUPPLEANT

Arbejder til daglig som paramediciner hos Falck Danmark A/S i Randers.