Bestyrelse

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Det er bestyrelsen, som konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand, kasserer og sekretær.

JARL UDSEN

BESTYRELSESFORMAND

Arbejder til daglig som ambulanceassistent hos Falck Danmark A/S i Thisted.

KIVAN OLESEN

NÆSTFORMAND

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Lemvig.

LISE H. KJELDSEN

KASSERER

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Viborg.

DENNIS KRON PEDERSEN

SEKRETÆR

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Region Midtjylland i Aarhus.

THOMAS HOLM

BESTYRELSESMEDLEM

Arbejder til daglig som paramediciner hos Region Midtjylland i Randers.