Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Det er bestyrelsen, som konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Jarl Udsen

Formand

Arbejder til daglig som ambulanceassistent hos Falck Danmark A/S i Thisted.

Kivan Olesen

Næstformand

Arbejder til daglig som paramediciner hos Falck Danmark A/S i Lemvig.

Mette Camilla Lohmann

Kasserer

Arbejder til daglig som ambulancebehandler hos Falck Danmark A/S i Tirstrup.

Dennis Kron Pedersen

Sekretær

Arbejder til daglig som paramediciner hos Præhospitalet Region Midt.

Julie Bræmer

Bestyrelsesmedlem

Arbejder til daglig som ambulancebehandlerelev hos Falck Danmark A/S i Struer.

Thomas Holm

Suppleant

Arbejder til daglig som paramediciner hos Præhospitalet Region Midt.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder regelmæssige møder. Du kan finde referater fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i vores arkiv.