Hvad kan vi?

Redder Af Verden kan bl.a. deltage i følgende opgaver

  • Udbrede kendskabet og læren omkring førstehjælp, brand og redning.
  • Støtte op om, og planlægge, projekter i udviklingslande med fokus på det præhospitale område.
  • Deltage i indsatser under katastrofer med fx Beredskabsstyrelsen og Falck.
  • Stabilisering og behandling af tilskadekomne.
  • Assistere læger på ventepladser, fremskudte traumecentre samt felthospitaler.
  • Være håndværksmæssig behjælpelig ved opstart af nye lejre.
  • Samarbejde med andre foreninger og humanitære organisationer, ligesom vi networker med organisationer (NGO) gennem “Genbrug til syd” under Mellemfolkelig Samvirke.

Der er naturligvis også mange andre opgaver, ovenstående skal ses som et udpluk.