Redder Af Verden har defineret 10 værdier, som er med til at beskrive hvordan vi agerer.

  1. At være motiveret af medmenneskelighed, empati og næstekærlighed.
  2. At være respektfuld, fordomsfri og ydmyg over for alle opgaver.
  3. At være politisk neutral, uafhængig af religion samt at være fordomsfri under arbejde i RAV.
  4. At erhverve sig kendskab til organisationens mål og deltage loyalt i organisationens virke på en positiv og konstruktiv måde.
  5. Støtten og hjælpen, der ydes, skal være baseret på gensidig forståelse og accept og at støtten skal være hjælp på vejen til selvhjælp.
  6. Ej at være partisk ved eventuelle uroligheder eller på anden måde opfordre til ufred. Ej heller at blande sig i lokale trosforhold, traditioner og anliggender.
  7. At være forpligtiget til at informere herhjemme om forholdene fra vore projekter/indsatser på etisk vis, til gavn for indsatsområdets udvikling ved fx at deltage i foredrag, debatter og skrive artikler.
  8. Redder af Verden vil aldrig deltage i indsatser, hvis der er tale om krig, krigslignende tilstande eller handlinger der truer miljøet eller den menneskelige værdighed.
  9. Medlemmer forpligter sig til en loyal og ikke krænkende adfærd. Herunder ikke at udnytte situationen eller sin funktion til at erhverve sig goder, der strider mod organisationens mål.
  10. Medlemmerne forpligter sig til at skaffe sig mest mulig viden om forholdene i det land eller område de sendes til.