Værdier

Værdier

Redder Af Verden har defineret 10 værdier, som er med til at beskrive hvordan vi agerer.

 • 1
  At være motiveret af medmenneskelighed, empati og næstekærlighed.
 • 2
  At være respektfuld, fordomsfri og ydmyg over for alle opgaver.
 • 3
  At være politisk neutral, uafhængig af religion samt at være fordomsfri under arbejde i RAV.
 • 4
  At erhverve sig kendskab til organisationens mål og deltage loyalt i organisationens virke på en positiv og konstruktiv måde.
 • 5
  Støtten og hjælpen, der ydes, skal være baseret på gensidig forståelse og accept og at støtten skal være hjælp på vejen til selvhjælp.
 • 6
  Ej at være partisk ved eventuelle uroligheder eller på anden måde opfordre til ufred. Ej heller at blande sig i lokale trosforhold, traditioner og anliggender.
 • 7
  At være forpligtiget til at informere herhjemme om forholdene fra vore projekter/indsatser på etisk vis, til gavn for indsatsområdets udvikling ved fx at deltage i foredrag, debatter og skrive artikler.
 • 8
  Redder af Verden vil aldrig deltage i indsatser, hvis der er tale om krig, krigslignende tilstande eller handlinger der truer miljøet eller den menneskelige værdighed.
 • 9
  Medlemmer forpligter sig til en loyal og ikke krænkende adfærd. Herunder ikke at udnytte situationen eller sin funktion til at erhverve sig goder, der strider mod organisationens mål.
 • 10
  Medlemmerne forpligter sig til at skaffe sig mest mulig viden om forholdene i det land eller område de sendes til.