Projekbeskrivelse

Ambulance, Brand og Førstehjælpsprojekt i Senegal

Redder af verden

Projektet udspringer af det nu afsluttede projekt vedr. levering, implementering og re-implementering af ambulance i tilknytning til hospitalet i Bignona, som nu er slidt op og udfaset.

Baseret på erfaringer fra de tidligere projekter, ønsker vi i samarbejde med lokale NGO’er og offentlige organisationer at videreudvikle vidensniveauet hos de personer, som er tilknyttet det præhospitale område.

I løbet af 2015/16 er der bygget en brandstation i Bignona. Vi ønsker at kunne levere undervisning og vidensdeling med de brandmænd, samt at bistå med at udvikle et solidt, sikkert og stabilt brandvæsen i byen.

Under dette redningsprojekt er det vores mål fortsat at uddanne personale som førstehjælpsinstruktører i Casamance regionen for at fortsætte udbredelsen af førstehjælp til befolkningen i Senegal. Denne uddannelse bygger videre på den erfaring og de kontakter vi har fået fra det tidligere førstehjælpsprojekt som er afsluttet i 2016.

Senegal Bignona

Redder Af Verden i SenegalSenegal

En republik i Vestafrika; fransk koloni indtil 1960 og siden da et relativt stabilt demokrati. På trods af et af Vestafrikas højeste BNP pr. indbygger, bibeholdt fra dets ledende position i tidligere Fransk Vestafrika, har landet haft en ustabil økonomisk udvikling. Tørkeproblemer i landbruget og ineffektiv industri og administration har medført problemer med at få økonomien til at vokse lige så hurtigt som befolkningen, og landet står over for voksende sociale forskelle og miljøproblemer.

Casamance-provinsen

Casamance-provinsen ligger i den sydlige del af Senegal med navn efter Casamancefloden. Området ligger mellem Gambia og Guinea-Bissau og er ret isoleret fra det øvrige Senegal; mange traditionelle kulturtræk er bevaret, og der er en stærk selvstændighedsbevægelse, MFDC, der har ført væbnet kamp siden midten af 1980’erne.

Bignona

Bignona er en by med ca. 27.000 indbyggere. Bignona er del af Ziguinchor-regionen. Regionen har to hospitaler. Et i Bignona og et i byen Ziguinchor.

Sundhedssystem

Det er staten, der har det overordnede ansvar for alle sygehuse, sundhedsdistrikter og landsbyklinikker. Dermed også for hospitalet i Ziguinchor og sundhedscentret i Bignona. Det vil sige at hvert sygehus og sundhedsdistrikt får allokeret et driftsbudget. Landsbyklinikkernes drift er lokalstyret, da disse ofte kun har en sundhedsassistent, som aflønnes af distriktssundhedscenterets driftsbudget.

Det tætteste sygehus til sundhedsdistriktet i Bignona, er regionshospitalet i Ziguinchor, som er regionshovedstad.

NØGLEPERSONER

DENNIS KRON PEDERSEN
DENNIS KRON PEDERSENProjektleder
Projektlederen har det overordnede ansvar for projektet og har plads i projektudvalget.
Facebook Messenger
KIVAN OLESEN
KIVAN OLESENProjektansvarlig
Den projektansvarlige har den daglige ledelse af projektet og refererer direkte til projektlederen.
MAI BARI
MAI BARIProjektansvarlig
Den projektansvarlige har den daglige ledelse af projektet og refererer direkte til projektlederen.
EJNAR KORSGAARD NIELSEN
EJNAR KORSGAARD NIELSENProjektudvalgsformand
Projektudvalgsformanden har det overordnede ansvar for alle projekter i Redder Af Verden.
Facebook Messenger

Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.