Projektbeskrivelse

Ambulanceprojekt i Zimbabwe

Projektets opstart i Zimbabwe er opstået på baggrund af en forespørgsel fra den danske NGO Care4People, som på daværende tidspunkt havde fået doneret to udfasede ambulancer fra Falck Danmark A/S. Samtidig fik vi i RAV doneret en tilsvarende, så der kunne afskibes tre ambulancer plus noget relevant udstyr både til sygehusene samt til lokale klinikker. I opstarts perioden havde vi et tæt samarbejde, og vi fik ambulancerne ind i landet, som blev fordelt på tre sygehuse i de fattigste områder i Matabeleland regionen.

Det har krævet en del ressourcer at understøtte lokalt, og vi valgte i 2016 at koncentrere os om undervisning på det mest centrale sygehus, som er beliggende ca. midt imellem, hvor de tre køretøjer er placeret. Personalet som på daværende tidspunkt var ansat på de tilstødende sygehuse blev undervist i brugen af køretøjerne og i de mest grundlæggende ambulanceteknikker.

Midlerne til udførelsen af opgaverne i Zimbabwe er doneret af Falck/3F’s fond kaldet ’10-øres Fonden’, og det er medlemmer ansat i Falck og som er organiserede i 3F, der kan tilbydes udsendelse på dette projekt.

Formål

 • At hjælpe ambulancemandskabet og det modtagne personale på St. Lukes Mission Hospital i byen Lupane i Matabeleland, North Region, Zimbabwe med at udvikle færdigheder og få bredere viden i og omkring behandling, optagelse og transport af patienter udenfor sygehuset, samt overlevering til sygehusets modtagerafdeling.
 • At udbrede kendskabet til vigtigheden i hurtig og effektiv behandling ved tilskadekomst i lokalsamfundet og vigtigheden af struktureret og effektiv behandling af indbragte patienter på sygehuset.

Mål

 • At gennemføre undervisning og uddannelse i basal ambulancetjeneste. Udsendelsesholdene skal bestå af 2 erfarne sundhedsfaglige personer fra RAV.
 • At gøre områdets ambulancetjeneste bæredygtigt ved at iværksætte årlige øvelser superviseret af lokal supervisor og yderligere undervisningshold fra RAV.
 • På sigt skal det lokale sundhedsfaglige personale, herunder ambulanceredderne og det modtagne personale sikres en grundlæggende viden, som de selvstændigt kan holde ajour for derved at sikre, at den egentlige uddannelse og repetition kan finde sted lokalt på sygehuset.

Zimbabwe

Republikken Zimbabwe, tidligere Sydrhodesia, Rhodesia og Zimbabwe-Rhodesia, er en republik i det sydlige Afrika. Zimbabwe grænser op mod Zambia, Mozambique, Sydafrika og Botswana. Landet har sit navn efter Great Zimbabwe, en oldtidsby i det sydlige Afrika, som var centrum for et stort rige kendt som Munhumutapaimperiet. “Zimbabwe” kommer af Dzimbadzemabwe, der betyder “stort stenhus” på shona-sproget.

Landet løsrev sig fra Storbritannien i 1965. På det tidspunkt var landet ledet af den hvide farmer Ian Smith. Da landet blev anerkendt som Zimbabwe i 1980, var det med den sorte socialist Robert Mugabe ved magten. Da Mugabe blev præsident, udgjorde de hvide ca. 4 procent af befolkningen, men de ejede 70 procent af landets landbrugsjord, herunder alle de mest frugtbare områder.
I Zimbabwe er der jernbanenet på totalt 3.700 km. Vejnettet har en total længde på 90.000 km, hvoraf 19% er asfalteret, og der er bygget 7 lufthavne med regulær trafik.

Vigtige eksportvarer er tobak, guld, nikkel, bomuld, asbest, sukker, majs, frugt og grøntsager. Vigtige importvarer er maskiner og transportudstyr, brændstof, tekstiler, garn, madvarer og levende dyr. Vigtige handelspartnere er Sydafrika, Storbritannien, Japan, Tyskland og USA.

Ifølge FN’s Verdenssundhedsorganisation er forventet levealder for mænd 37 år og for kvinder 34 år, det laveste i verden i 2006. En forening af læger i Zimbabwe har opfordret præsident Mugabe til at hjælpe til med at styrke sundhedsvæsenet.

I november 2017 afsættes Robert Mugabe som øverste leder af Zimbabwe af militæret, dette foregik ved en ikke voldelig overgang til Emmerson Mnangawa som nu er præsident i Zimbabwe. Mnangawa er mest kendt som ”krokodillen”. Hans kompromisløse stil har medført, at hans omdømme er dårligt i visse dele af befolkningen.

Et stort problem er AIDS. I 2001 regnede man med at mere end 30 % af den voksne befolkning er smittet og frem til samme år havde 200.000 mennesker mistet livet af sygdommen.

 • Gennemsnitsalder: 18,9 år (2002)
 • Spædbarnsdødelighed: 6,6 % (2002)
 • Etniske grupper:
  • Shona 82 %
  • Ndebele 14 %
  • Andre afrikanere 2 %
  • Andre 2 %
  • Hvide 1 % (afrikaanere og englændere)
 • Matabeleland North, Regionen har en befolkning på godt 700.000 mennesker på et areal knapt dobbelt så stort som Danmark (75.000 km2).

Forberedelse

 • Projektansvarlige på dette projekt er Thomas Holm (th@redderafverden.dk), Lise Henneberg Kjeldsen (lhk@redderafverden.dk), Ejnar Korsgaard Nielsen (ekn@redderafverden.dk)
 • At udvikle uddannelsesplan svarende til 14 dages udsendelse pr. hold af 2 m/k. Hver uddannelsesplan udarbejdes til og i samarbejde med det enkelte hold. Hvert hold har derfor et ansvar i deres egen uddannelsesplan, og denne skal så vidt muligt starte op, hvor det forrige hold sluttede.
 • Det enkelte udsendelseshold skal briefes omkring det grundlæggende i at være udsendt med RAV, herunder RAVs værdigrundlag, regler for udsendelse og nødprocedure.
 • Kontrol af at de udsendte har de nødvendige vacciner.
 • Forsikringspapir skal udfyldes og sendes retur til RAV.
 • Tilmeldes Danskerlisten ved Udenrigsministeriet
 • Udfylde og tilsende relevante og ønskede dokumenter til Bestyrelsen på opfordring.
 • Udarbejde en fyldestgørende rapport til bestyrelsen indenfor 1 mdr. efter hjemkomst, for derefter at få depositum tilbagebetalt. Rapporterne bruges til årsrapporten for det samlede projekt.

Vedligeholdelse

 • Uddannelsesmæssig vedligeholdelse af faglige færdigheder ved evt. præ-fabrikerede øvelser ca. 6 gange om året, evt. også ved hjælp af supplerende udsendelseshold fra RAV.

Evaluering

Når projektet er iværksat kan de involverede instruktører følge projektet på hjemmesiden, hvor de kan beskrive ”den røde tråd” og at alle således har ansvar for at følge med og udvikle projektet.

De projektansvarlige er ansvarlig for projektet over for samarbejdspartnerne, donorerne og RAV. Dermed også ansvaret for at beskrive projektet i en afsluttende rapport og oplysning i diverse medier. Rapporten skal være tilgængelig for medlemmer på foreningens hjemmeside, samt tilsendes 10-øres fonden årligt.

Dokumenter

Der er ingen tilgængelige dokumenter.

NØGLEPERSONER

LISE HENNEBERG KJELDSEN
LISE HENNEBERG KJELDSENProjektleder
Projektlederen har det overordnede ansvar for projektet og har plads i projektudvalget.
Facebook Messenger
THOMAS HOLM
THOMAS HOLMProjektleder
Projektlederen har det overordnede ansvar for projektet og har plads i projektudvalget.
Facebook Messenger
EJNAR KORSGAARD NIELSEN
EJNAR KORSGAARD NIELSENProjektudvalgsformand
Projektudvalgsformanden har det overordnede ansvar for alle projekter i Redder Af Verden.
Facebook Messenger

Modtag de seneste nyheder fra Redder Af Verden

Du kan naturligvis altid afmelde dig igen.