Nyheder

Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Redder Af Verden.

29. december 2021 kl. 11.00

Falck Viborg
Fabrikvej 5
DK-8800 Viborg

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 personer til stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 3 5.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15/12 2021 kl. 12.00, via post på foreningens adresse eller e-mail direkte til formanden.

På bestyrelsens vegne.

Jarl Udsen
Formand