Nyheder

Midler til projekt i Senegal

GLOBUS har d. 26/10 givet tilsagn til RAV om støtte til vores projekt i Senegal med kr. 434.554,00

Projektet kommer til at køre i perioden oktober 2023 – august 2025 og kommer til at indeholde 9 udsendelser af ambulancebehandlerelever, ambulancevbehandlere og paramedicinere.

Vi er mildest talt virkelig glade og stolte over tilsagnet, da vi har været i et vacuum siden COVID og har manglet startskudet til at komme i gang igen, hvilket nu er muligt.

Projektet er etableret i samarbejde med Rybners, da halvdelen af de udsendte kandidater forventes at kunne rekruteres fra ambulancebehandleruddannelsen.

FN's verdensmål

Verdensmålene fra FN er en central del i opbygningen af projektet. Vi arbejder primært med verdensmål 3 (sundhed og trivsel) og 4 (kvalitetsuddannelse).

Hvad sker der nu?

Projektledelsen kommer til at planlægge informationsmøder, samt lægge den sidste hånd på drejebogen for projektet.

Vi regner med at begynde at søge efter egnede kandidater til projektet inden jul.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet eller ønsker du at høre mere, kan du kontakte projektleder på projektet; Dennis Kron Pedersen på dp@redderafverden.dk, tlf. 20 78 38 00, Messenger eller WhatsApp.