Udvekslingsprojekt i Nicaragua

Udvekslingsprojekt i Nicaragua

I december 2003 iværksatte SiD (nu 3F), Reddernes Landsklub og Falck et projekt i Nicaragua. Formålet var at undersøge om der var mulighed for egentlig støtte og udveksling. Siden har projektet kørt med det resultat, at der her oktober 2011 kører 41 Falck ambulancer og brandbiler i hele landet.

Finansieringen sker fra den såkaldte 10 øres fond, hvor der indbetales 10 øre pr. præsteret arbejdstime i Falck, vel at mærke under Redderoverenskomsten.

Transportstøtte ydes af Mellemfolkelig Samvirke i samarbejde med Randers kommunes projekt 4 K.

Målet var at skabe bedre forhold for befolkningen i Nicaragua og udvikle arbejdsforholdene for de ansatte brand og redningsfolk.

Siden starten har der været mange udvekslinger til og fra Nicaragua. Der har været ca. 80 reddere i Nicaragua på 2 x 14 dages udveksling og ca. 20 Nicaraguanere i Danmark. Det er med baggrund i dette projekt at Redder Af Verden (RAV) blev dannet i 2009. Siden har RAV bakket op om projektet, bl.a. ved indsamling af tøj og materiel samt været værter og arrangører ved deres besøg i Danmark. Mange RAV folk er til stadighed ude at holde foredrag om projektet ved forsamlinger, møder med videre.

Mange af Redder Af Verdens erfaringer er hentet på disse udvekslinger og ved at interessere sig i forholdene i landet. Disse erfaringer bruges i dag i foreningens øvrige projekter.

Mange RAV-medlemmer har også personlige relationer og bevarer kontakten gennem Facebook, e-mail ligesom flere har været i landet efterfølgende med familie på besøg.