Oversvømmelsesprojekt i Senegal

Oversvømmelsesprojekt

Faglig og materiel assistance ifm. oversvømmelse

Projektet er opstået på baggrund af en forespørgsel fra NGO’en Karambenor Danmark v/Sidy Badji, som efterspørger hjælp til imødegåelse af oversvømmelseskatastrofen, der ramte hele Senegal i sommeren/efteråret 2012.

Projektet foregår i samarbejde med Karambenor Danmark, der har stor erfaring i landet med hensyn til kontakter, samarbejde med relevante myndigheder og logistik. Karambenor er lokalt forankret i civilsamfundet ved ASSEAD; (senegalesisk forening for sundhed, uddannelse, landbrug og udvikling).

Det, der specifikt bedes om, er pumpeudstyr og slanger til drænering af vitale områder såsom veje, bygninger mv. Projektet foregår i samarbejde med Karambenor Danmark, der har stor erfaring i landet med hensyn til kontakter, samarbejde med relevante myndigheder og logistik. Karambenor er lokalt forankret i civilsamfundet ved ASSEAD; (senegalesisk forening for sundhed, uddannelse, landbrug og udvikling).

Formål

 • At hjælpe med fremskaffelse af materiel der kan imødegå langtidsskader efter oversvømmelserne i Dakar by.
 • Projektet gennemføres i tæt dialog og samarbejde med Karambenor Danmark samt ASSEAD. Det er ASSEAD der bliver ansvarlige for civilsamfundets drift af ambulancen. ASSEAD er således den direkte samarbejdspartner i forhold til sundhedsudvalget i Bignona.

Mål

 • At gennemføre indsamling af relevant udstyr til pumpning og transport af store mængder vand.
 • På ønske at supplere med uddannelse til personalet i det omfang der skønnes nødvendigt i en periode over 1 uge for at sikre materiellets drift og vedligeholdelse. Praktisk foregår dette med 1-2 uddannede instruktører.
 • At afsende det indsamlede/donerede materiel i samarbejde med Karambenor og renoveringsværkstedet under Aalborg Kommune.

Landet Senegal

Senegal er et land i Vestafrika. Grænselandene er Mauritanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, og Gambia. Senegal, i føderation med Mali, blev selvstændigt fra Frankrig 4. april 1960. Senegal blev en selvstændig stat 20. august 1960. BNP total 20.560 mia USD. Valuta CFA-Franc. Politisk er det et tokammersystem (flerpartistyre) med en præsident valgt for 5 år gangen. Seneste demokratiske valg var i marts 2012.

Sundhedsstrukturens sammensætning i landet

Det er staten, der har det overordnede ansvar for alle sygehuse, sundhedsdistrikter og landsbyklinikker. Dermed også for hospitalet i Ziguinchor og sundhedscentret i Bignona. Det vil sige at hvert sygehus og sundhedsdistrikt får allokeret et driftsbudget. Landsbyklinikkernes drift er lokalstyret, da disse ofte kun har en sundhedsassistent, som aflønnes af distriktssundhedscenterets driftsbudget. Det tætteste sygehus til sundhedsdistriktet i Bignona, er regionshospitalet i Ziguinchor, som er regionshovedstad.

Sikkerhedsvurdering

Udenrigsministeriet har ingen anmærkninger I rejsevejledning til Senegal. Karambenor har trygt kunnet arbejde i området sammen med øvrige organisationer med stor opbakning fra stat, kommune samt lokalbefolkning. Ifølge den danske konsul Jørgen Holck, er der dog sporadiske uroligheder i Casamance provinsen, hvor sidste træfning mellem regeringsstyrker og løsrivelsesrebeller fandt sted i januar 2012. Rejsehåndbøger gør også opmærksom på disse handlinger men fraråder dog kun færdsel i mørke og færdsel i området uden guide.

Forberedelse

 • Holdleder/koordinator i dette projekt er Frank Thisgaard 2246 2304.
 • RAV har modtaget en anmodning fra ASSEAD / Karambenor, som i anmodningen vedgår sig ansvaret for den aftalte og fortsatte drift af materiellet til borgernes bedste. Se samarbejdsaftale.
 • Opsøge materiel via Reddernettet, Facebook og hjemmeside.
 • Indsamle og registrere og afmærke materiellet.
 • Funktionskontrol af materiellet. Evt. i samarbejde med Renoveringsværkstedet under Aalborg kommune.
 • Samarbejdsaftale med Karambenor og ASSEAD underskrevet 1. april 2012.
 • På anmodning stille med 1-2 uddannede instruktører, til instruktion i materiellet.
 • Ansøge om økonomi til rejserne i fald anmodning kommer. Søge fonde.
 • Overnatning lokalt ellers opsøge hotel.
 • Briefing og status inden afgang. Forum på redder nettet og hjemmesiden er lavet.

Gennemførelse

 • Fra Dakar som modtagehavn køres materiellet til det modtagende brandvæsen.
 • Projektet iværksættes straks efter materiellets ankomst til Dakar.
 • Instruktion i materiel efter anmodning. 1 uges instruktion med 1-2 instruktører.
 • Undervisning jævnfør særlig plan.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af projektet foregår ved lokal foranstaltning og ved lejlighedsvise tilsyn fra RAV.

Evaluering

 • Når projektet er iværksat er det vigtigt at følge materiellets funktionsdygtighed ved forespørgsler, tilsyn mv. Dette beskrives på forum ”oversvømmelse” på hjemmesiden.
 • Hvis man er udsendes forpligter man sig til at yde en særlig indsats i projektet, som fx at skrive om sin udsendelse i det omfang det er muligt. Endvidere at afholde foredrag med videre ligesom man forventes at bidrage med sine erfaringer ved eventuelle besøg fra udviklingslande hertil landet.
 • Holdleder/koordinatoren er ansvarlig for projektet overfor samarbejdspartnerne, donorerne og RAVs bestyrelse.