Udvekslingsprojekt i Letland

Udvekslingsprojekt

Projektet er opstået på baggrund af en forespørgsel fra Narkoseoverlæge Santa Pilgaard i samarbejde med Redder Af Verden til det lettiske beredskab i sommeren 2014.

Indledning

Projektet, som her skitseres er opstået på baggrund af en forespørgsel fra Narkoseoverlæge Santa Pilgaard i samarbejde med Redder af Verden (RAV) til det lettiske beredskab i sommeren 2014.

Formål

  • At etablere en udvekslingsmulighed for medlemmer under RAV for at besøge vore kolleger i Baltikum. I første omgang vore kolleger i Riga, Letland. Erfaringsudveksling og inspiration er nøgleordene i dette projekt.
  • At etablere en mulighed for vore lettiske kolleger at se og besøge danske kolleger med ovenstående formål.

Mål

At gennemføre udveksling med medlemmer af RAV fra Danmark og genbesøg fra Letland. Således at der vil være gensidig erfaringsudveksling lige fra det faglige til forhold, der vedrører løn og arbejdsforhold.

Letland

Republikken Letland er et land i Nordeuropa. Landet har grænse til Østersøen og er et af de tre baltiske lande sammen med Estland og Litauen, som er Letlands nabolande mod henholdsvis nord og syd. I øst grænser landet op til Rusland og Hviderusland.

Hovedstad: Riga

Valuta: Euro

Befolkningstal: Godt 2 millioner

Præsident: Andris Bērziņš

Officielt sprog: Lettisk

Historie

Letland (lettisk: Latvija) blev først et konkret geografisk område efter uafhængigheden i 1918. Før den tid var Letland hovedsagelig opdelt i regionerne Livland, Kurland, Semgallen, Letgallen (Latgale) samt større byer med privilegerede rettigheder. Regionernes og byernes administrative størrelser har gennem de forgangne århundreder ændret sig.

Efter den tyske biskop Albert gik i land i 1201 og grundlagde Riga, var områder der i dag udgør Letland og Estland i det fælles forvaltningsområde Terra Mariae. Livland oplevede højden af sin historie i perioden fra dets grundlæggelse til 1500-tallet, hvorefter landet blev svækket. Derefter fik Polen-Litauen større indflydelse. I 1621 blev Livland erobret af den svenske konge Gustav 2. Adolf, og det blev svensk i 1629. I slutningen af 1600-tallet drev Kurland gruberne på Eidsvoll og Kongsberg i Norge. Hertugdømmet Kurland forblev selvstændigt, trods erobringen af det restende Livland. Efter Slaget ved Poltava i 1709 blev Livland russisk, og Kurland fulgte efter i 1795.

Den 18. november 1918 erklærede Letland sig selvstændigt (de facto) fra Rusland og fik sin frihed (de jure) 11. august 1920 efter den Lettiske krig for uafhængighed. I 1934 gennemførtes diktatur ved Kārlis Ulmanis. Den 17. juni 1940 blev landet okkuperet af sovjetiske styrker og blev en sovjetrepublik som følge af Molotov-Ribbentrop-pagten. 1941 blev Letland invaderet af nazi-Tyskland og blev igen invaderet i 1945 af de sovjetiske tropper, der holdt landet besat til 21. august 1991, da landet igen blev selvstændigt.

Projektopstart

I perioden 20-23/11 2014 tager 5 medlemmer af Redder af Verden på det første besøg i Letland. Det forventes at skulle være et genbesøg fra Letland i løbet af 2015.

Da det er første kontakt fra RAV til vore lettiske kolleger tager Stefan Junker Pedersen RAV-bestyrelsen og Karsten Bendix Jacobsen fra RL/RFK med på turen.

De 2 tovholdere på projektet er Erik Petersen og Lars Christian Nielsen. Disse tager også med og er således kontaktpersoner for de som vil vide mere om projektet. Erik og Lars Christian bliver også de som arrangerer genbesøget fra Letland samt iværksætter eventuelt kommende besøg i Letland.

Den sidste rejsende på hold 1 er Santa Pilgaard, som er narkoseoverlæge i Kolding og som betjener akutlægebilerne i Region Syd samt lejlighedsvist i Herning. Hun er af lettisk afstamning og bor i Fredericia med sin mand Jens Pilgaard og deres 2 børn. Det er Santa som har forestået kontakten til Beredskabet i Letland.

Udvekslingsprojekter under RAV er på vanlig vis organiseret på den måde at de som yder en indsats i forbindelse med besøg her i landet også automatisk er i betragtning til næste udvekslingsrejse i udlandet.

Der skal udarbejdes en rapport over besøget, som skal gøres tilgængelig på www.redderafverden.dk.